HELASFYZIO s.r.o.

 

Mgr. Michal Sluka

  • registrovaný fyzioterapeut s licenciou pre výkon samostatnej zdravotníckej praxe
  • vysokoškolské vzdelanie v odbore Fyzioterapia získané na Lekárskej fakulte univerzity Komenského

Získané certifikáty

Medzinárodný kurz mechanickej diagnostiky a terapie - McKenzie
A – lumbálna chrbtica
B – krčná a hrudná chrbtica
C – rozšírené postupy drieková chrbtica a dolné končatiny
D – rozšírené postupy krčná chrbtica a horné končatiny

Rehabilitačná liečba funkčnej ženskej sterility metódou Ľudmily Mojžišovej
Certifikovaný kurz absolvovaný v Ostrave, Česká republika

Kurz diagnostiky a terapie funkčných porúch (manuálna terapia)
Certifikovaný kurz absolvovaný v Ostrave, Česká republika

Kurz metódy Pilates medical
Kurz absolvovaný v Rehabilitačnom centre MOON

Certifikovaný kurz  Základy Pilates medical a ich využitie v kinezioterapii

Certifikovaný kurz Powerjóga basic, získaný v Powerjóga akademie Energy studio,  Praha , Česká republika

Certifikovaný kurz Hlboký stabilizačný systém v klinických súvislostiach,  MUDr. Skalka

A iné …

Bc. Dominik Danek

  • stredoškolské vzdelanie v odbore masér na Strednej Zdravotníckej Škole
  • vysokoškolské vzdelanie v odbore Fyzioterapia získane na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite

Kurz diagnostiky a terapie funkčných porúch (manuálna terapia) pre fyzioterapeutov, interné školenie Helasfyzio s.r.o.

Kurz terapeutického využitia kinesiotapingu SPORTMEDIC s.r.o. v spolupráci s REHASPORT TRADE s.r.o. a MUELLER SPORTS MEDICINE, Inc.

Kurz kondičného trénera I. kvalifikačného stupňa privátné fitness centrum EfectFit s.r.o.

A iné …


 

  • certifikat06
  • certifikat05
  • certifikat04
  • certifikat03
  • certifikat02
  • certifikat01