Bc. Marcel Duda

Vzdelanie

15.02 – 31.06 2016

ProgramErasmus + na Univerzite Palackého v Olomoci

Fakulta zdravotnických věd

Odbor: Fyzioterapia

2014 – 2017

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii

Odbor: Fyzioterapia – Bc.