Diagnostika a terapia funkčných porúch pohybového systému

Schopnosť pohybu a zaistenie polohy tela v priestore napríklad v stoji, sede atď., sú realizované pomocou svalového systému riadeného z mozgu a miechy. Svalový systém je funkčne prepojený s kĺbovým, kožným, interným a inými systémami.

Do svalového systému sa sústreďujú vplyvy z centrálnej nervovej sústavy,
a taktiež vplyvy z kĺbov, vnútorných orgánov, kože a podkožia. Tieto systémy
sú vzájomne prepojené a teda porucha jedného systému sa zákonite prejavý
i v ostatných systémoch. Poznatky o týchto súvislostiach sú v rukách erudovaného fyzioterapeuta stávajú silným diagnostickým i terapeutickým prostriedkom.

Poruchy funkcie pohybového systému majú často jednoznačnejší vplyv na klinické prejavy a subjektívne ťažkosti ako poruchy štrukturálne.

Vyhľadávaním bolestivých spúšťových bodov vo svaloch, porúch fascií, kĺbových blokád, miest zo zmenenou citlivosťou až bolestivosťou na koži a v podkoží, zisťujeme miestne zmeny, ktoré sú často obrazom celkovej poruchy funkcie alebo preťaženia pohybového systému, prípadne vnútorného orgánu a preto musíme tieto poruchy posudzovať z globálneho hľadiska.