Liečebná telesná výchova

Základnou zložkou pri liečbe porúch pohybového systému je liečebná
telesná výchova. Jej pôsobenie na človeka je multifaktorálne a pôsobí
tak na ľudský organizmus ako celok.

Základnými cieľmi LTV sú:
obnova, úprava, zlepšenie, zvýšenie funkčných možností a schopností jedinca.

Uvedené ciele dosahujeme telesným cvičením ktoré je zamerané,
metodicky vybrané a dávkované podľa konkrétnych porúch zdravia alebo,
na jeho udržiavanie.

Klient dostane zostavu nápravných cvičení na doma, alebo v prípade potreby
chodí na cvičebné lekcie pod vedením fyzioterapeuta niekoľko krát do týždňa.