Manuálna terapia

„Manuálna terapia je stará ako ľudstvo samé.“

Ľudská ruka je vďaka svojim vnemovým schopnostiam najlepším
diagnosticko – terapeutickým prostriedkom vôbec.

Techniky manuálnej terapie sú súčasťou liečebno – rehabilitačných postupov,
ktoré majú za úlohu normalizáciu funkcie pohybového systému ako celku.
Na základe vyšetrenia, pri terapii ovplyvňujeme a obnovujeme optimálnu
funkciu mäkkých tkanív, kĺbov a chrbtice.

Terapia svalov patrí k základným terapeutickým prístupom v rámci manuálnej terapie. Pri liečbe bolestivých svalov pohybového systému využívame množstvo aktivačných a útlmových, relaxačných techník.

Terapia kĺbov sa vykonáva za účelom zachovania dostatočnej pohyblivosti
a stability daného kĺbu. Blokádu v konkrétnom pohybovom segmente terapeut odstraňuje prostredníctvom svojich rúk. Malými opakovanými pohybmi postupne
a nenásilne obnovuje pohyblivosť kĺbu v smere jeho obmedzenia respektíve pruženia. Techniky manuálnej terapie sa podľa konkrétneho cieľa často navzájom kombinujú, aby sme dosiahli globálne ovplyvnenie pohybového systému a odstránili tak aj zreťazené poruchy, ktoré často pretrvávajú aj roky.