McKenzie koncept

Koncept je založený na diagnostike a terapii, ktoré sú podložené mechanizmami produkcie a eliminácie bolesti. Symptómy sú diagnostikované i liečené v priamom dôsledku na pohyb, alebo polohu daného kĺbu či celého tela.

Terapia je vhodná pre celý kostrovo-svalový systém, chrbticu, ale i periférne kĺby napr. rameno, koleno, bedrový kĺb, atď.

Na základe pohybových testov, kineziologického vyšetrenia a podrobnej anamnézy fyzioterapeut stanoví diagnózu a určí, či je táto terapia vhodná pre pacienta alebo nie. V rámci terapie pacient cvičí zvyčajne jeden cvik niekoľkokrát denne, dodržiava pokyny technicky pohybovo správnych denných aktivít, ktoré sú mu doporučené pre uľahčenie bežných denných činností, napr.: ako sa obliekať,
ako si čistiť zuby, ako správne sedieť, stáť, vstávať, v akej polohe spať,
aby sa bolesť neprovokovala.

Fyzioterapeut naučí pacienta vykonávať konkrétny cvik, ktorý je vybraný práve preto, aby eliminoval pacientove bolesti, až do úplného odstránenia väčšiny príznakov.

Počet terapeutických sedení je závislý od spolupráce pacienta a tiež na stupni poškodenia daného segmentu.

Aktívny prístup pacienta k terapii je nevyhnutný a urýchľuje liečenie. Pacient, ktorý má ťažkosti napríklad 14 dní a spolupracuje pri liečbe, môže byť počas 4. návštev úplne bez ťažkostí. Podobné výsledky sa pri tejto metodike dostavujú
aj pri liečbe chronických pacientov, u ktorých problémy s pohybovým aparátom trvajú aj niekoľko mesiacov či rokov.

Ak je liečba McKenzie metódou vykonávaná pod dohľadom certifikovaného, skúseného fyzioterapeuta, je pravdepodobnosť zhoršenia minimalizovaná.

Táto metóda ako i celková fyzioterapeutická intervencia sú omnoho šetrnejšie než tvrdá nárazová manipulácia chrbtice a kĺbov. Podstatou McKenzie terapie je naučiť pacienta, ako si môže odstrániť svoje bolestivé problémy sám a ako preventívnymi opatreniami dokáže predchádzať ďalším bolestiam.