Pilates medical a Power yoga

Je liečebný systém ktorý využíva poznatky z mnohých liečebno-rehabilitačných techník, so zameraním na predchádzanie a liečenie porúch pohybového systému.

Táto unikátna liečebná metodika nemá vekové či zdravotné kontraindikácie
a s účinnosťou sa dá využiť v prevencii i liečbe mnohých ochorení.

Metodika bola vyvinutá spojením obľúbených a známych Pilatesových cvikov
s postupmi modernej rehabilitácie založenej na princípoch súčasnej neurofyziológie.

Životne ako i zdravotne dôležité mechanizmy a princípy akými sú dýchanie
a postúra (držanie tela) sú aplikované spolu s Pilatesovými cvikmi a vyniká tak
akýsi zdravotne-liečebno-telovýchovný koncept.

Pilates medical vychádza z vývojovej náuky o pohybe jedinca. Metodika využíva
na terapiu správne pohybové vzory a základné funkcie zdravého pohybového systému. Je založená na centrálnych mechanizmoch riadenia pohybu a na schopnosti jedinca učiť sa nový, správny fyziologický pohyb a hlboko si ho
zapísať do mozgovej kôry.

Pilates medical je účinný v liečbe porúch chrbtice a celého osového systému. Ochorenia pohybového aparátu a obzvlášť chrbtice patria k základným
civilizačným ochoreniam a znepríjemňujú, ba často i limitujú život človeka.

Chybné pohybové návyky ktoré sa často roky opakujú, spôsobujú svalovú nerovnováhu. Chrbtica sa stáva nestabilnou a prejavuje sa mnohými
bolestivými poruchami.

Metodika je detailne spracovaná a presne aplikovaná na konkrétny typ poruchy. Pacient sa naučí seba – vnímaniu a porozumie signálom a odpovediam vlastného tela. Naučí sa prevnímať pohyb, spevní svoje telo, získa stabilitu, napriami sa
a opticky sa tak bude zdať vyšším. Úpravou správneho dychového stereotypu zabezpečí svojim tkanivám viac kyslíka a bude menej unavený. Cvičením sa jeho telo stáva pevnejším a zároveň štíhlejším. Pohybový prejav sa stáva ladnejším
a estetickejším.

Power Yoga predstavuje cvičenie a zdravý životný štýl, ktorý si vyžaduje len správne dýchanie,vedomé riadenie pohybov a kontrolu tela.

Power Yoga využíva na cvičenie pozície z jogy, ktoré možno poznáte z obrázkov
o klasickej joge, ale nie je prísna a dôsledná vo východnej filozofii a pravidlách, ktoré klasická joga vyžaduje.

Najdôležitejšie je pre Power Yogu telo, ktoré používa ako prostriedok k dobrej fyzickej a tým aj psychickej kondícii. Power Yoga sa zameriava na zharmonizovanie tela a mysle, rozvoj fyzických a psychických schopností, na odbúravanie stresu
a napätia. Je vhodná ako prevencia bolestí chrbta, ktoré sú často spôsobené civilizačnými vplyvmi: statickým preťažovaním pri práci v dlhodobom stoji alebo sede, chybným držaním tela, zlými pohybovými návykmi, jednostranným zaťažovaním atď. Tento cvičebný štýl je zameraný na pretiahnutie svalov
celého tela, ich posilnením a udržiavaním svalovej , ale i duševnej harmónie.

Nechcete posilňovať alebo „poskakovať“ na aerobiku, hanbíte sa pred pohľadmi ľudí ,alebo Vám je pohyb ľahostajný? Tak práve pre Vás je tento štýl cvičenia vytvorený.