Škola zdravého chrbta

Hlavnou úlohou školy zdravého chrbta je naučiť klienta ako rozlišovať správne
a nesprávne držanie tela.

Korekciou do správnych polôh a pohybov ktoré sa často opakujú alebo, v nich človek trávi niekoľko hodín, predchádzame poruchám ktoré z nich vychádzajú. Klient sa naučí ako má správne stáť, sedieť, ležať, prenášať bremená.

Taktiež sa naučí ako si má nadstaviť pracovné i domáce prostredie, aby predchádzal preťažovaniu chrbtice a váhonosných kĺbov. Klient sa naučí ako si má zadeliť pracovné povinnosti tak, aby prerušil dlhodobé pôsobenie statickej záťaže a prestriedal ho dynamickou činnosťou.

Pri športových aktivitách je hlavnou úlohou poradiť klientovi ako má daný šport vykonávať bez toho, aby sa nadmerne opotrebovával jeho pohybový aparát.

Našou snahou je aby človek nemusel prestať robiť šport, alebo činnosť ktorá ho baví a prináša mu radosť, ale poradiť mu, ako má pohybovú aktivitu vykonávať tak, aby si naďalej neubližoval.