Bc. Dominik Danek

Vzdelanie

2012 – 2015:

Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Odbor: Fyzioterapia

2007 – 2011:

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
Odbor: Masér

Získané certifikáty

The McKenzie Institute International

Mechanical diagnosis and therapy ® – McKenzie method ® (mechanická diagnostika a terapia)

  • A – Lumbálna chrbtica
  • B – Krčná a hrudná chrbtica
  • C – Rozšírené postupy – Drieková chrbtica a dolné končatiny

Mobilizačné techniky                                                                                                                                                                        certifikovaná pracovná činnosť , MUDr. Martina Sameková

Diagnostika a terapia funkčných porúch (manuálna terapia) pre fyzioterapeutov                                                                              školenie Helasfyzio s.r.o.

Kurz terapeutického využitia kinesiotapingu                                                                                                                                     SPORTMEDIC s.r.o. v spolupráci s REHASPORT TRADE s.r.o. a MUELLER SPORTS MEDICINE, Inc.

Kurz kondičného trénera I. kvalifikačného stupňa                                                                                                                             privátné fitness centrum EfectFit s.r.o.

A iné …