Regenerácia

 Od nového roka vám prinášame nové cvičenia                                           s novou cvičiteľkou a novými cieľmi.