Skupinové cvičenia

Skupinové cvičenia sú zamerané na odstraňovanie svalovej nerovnováhy a pohybových ťažkostí. Cviky majú preventívny charakter a sú zdravotne orientované.

Pri cvikoch sa využívajú poznatky z metód:
- Jóga
- Pilates medical
- McKenzie
- Cviky pohybových stereotypov
- Kondičné prvky funkčného tréningu.