Ako vyzerá terapeutický proces?


Proces začína úvodným fyzioterapeutickým vyšetrením ktoré je zamerané na funkciu. Ak už máte nejakú zdravotnú dokumentáciu týkajúcu sa ťažkostí ktoré chcete riešiť prostredníctvom fyzioterapie, zoberte si ju zo sebou. Ak sa rozhodnete podstúpiť úvodné fyzioterapeutické vyšetrenie, nesmiete užiť lieky ktoré majú vplyv na pohybový systém a vaše ťažkosti (napríklad: lieky proti bolesti, protizápalové lieky, lieky vplývajúce na svalové napätie). V prípade, že takéto lieky užívate, mali by ste mať kľudový režim a na fyzioterapii vás radi uvidíme až po ich dobratí!

Pri vyšetrení od vás odoberieme podrobnú anamnézu a budeme sa vás pýtať na vaše ťažkosti. Napríklad: Kde sa nachádzajú (lokalita)? Ako často a kedy sa prejavujú? Kedy a za akých okolností vznikli (+ celkovú genézu a históriu vašich ťažkostí)? Aký vplyv majú na vaše ťažkosti dané pohyby, polohy a činnosti? Ako ste sa doposiaľ liečili a s akým efektom? 

Pohľadom zhodnotíme držanie a vzhľad vášho tela i konkrétnych telesných sektorov a v prípade potreby pomeriame ich obvody a dĺžky.

Jednotlivým, ale i opakovaním pohybom otestujeme vaše pohybové funkcie, stereotypy i rozsahy. Zhodnotíme vaše reakcie na dané testy. 

Pohmatom a špeciálnymi manuálnymi testami zhodnotíme lokalitu, posunlivosť a pružnosť vašich tkanív i ich spätnú reakciu.

Po vyšetrení vám navrhneme postup, ktorým sa budeme spoločne usilovať o odstránenie vašich ťažkostí a zlepšovať váš celkový funkčný stav. 

Primárnym prostriedkom v náprave vašej poruchovej pohybovej funkcie a odstraňovaní vašich ťažkostí bude pravdepodobne liečba pohybom-kinesioterapia. Pripravte sa teda, že budete veľa a správne cvičiť. Ostatné avšak nie menej dôležite pomocné prostriedky ako manuálnu terapiu a prístrojovú fyzikálnu terapiu budete brať pravdepodobne tiež.