Kto je váš fyzioterapeut?


Mgr. Michal Sluka

   Po úspešnom ukončení dvoch zdravotníckych odborov na stredných školách v Modre a Bratislave absolvoval základnú vojenskú službu v Malackách, kde vykonával funkcie záchranár a zdravotnícky inštruktor. Následne pracoval vo FN Bratislava Staré mesto na fyziatricko rehabilitačnom oddelení. Tu popri hlavnom pracovnom pomere vyučoval a viedol na odbornej praxi študentov SZŠ Záhradnícka ul. Bratislava techniky klasickej masáže, segmentovej reflexnej masáže a hydroterapie. V rokoch 2003 - 2008 študoval fyzioterapiu na Lekárskej fakulte univerzity Komenského v Bratislave. 

   Po úspešnom spromovaní pracoval do roku 2012 na FRO oddelení polikliniky Mýtna v Bratislave kde popri hlavnom pracovnom pomere vyučoval teóriu i prax študentov LFUK v predmetoch Fyzioterapia a Diagnostika a terapia funkčných porúch pohybového systému. V roku 2015 úspešne ukončil špecializačné štúdium v programoch Diagnostika a terapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému a Mobilizačné techniky na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. 

   Od roku 2015 vedie svoju vlastnú súkromnú fyzioterapeutickú prax v Helasfyzio, s.r.o. . Venuje sa pedagogickej činnosti v pozícii lektora myoskeletálnej medicíny na kurzoch certifikovanej pracovnej činnosti. 

   Počas svojej bohatej pracovnej kariéry spolupracoval s množstvom úspešných športovcov a športových klubov a so zariadeniami venujúcimi sa starostlivosti o pohybovú sústavu človeka. Pracoval s množstvom významných Slovenských i zahraničných odborníkov, od ktorých si zobral cenné skúsenosti, ktoré používa v starostlivosti o pacientov i naďalej. Absolvoval množstvo odborných kurzov a podujatí a jeho záujem o vzdelávanie sa a napredovanie pokračuje. 

   Je členom odborných a stavovských organizácií: Slovenská komora fyzioterapeutov, McKenzie Institute Slovakia, Slovenská lekárska spoločnosť a Česká lekárska spoločnosť. Od roku 2018 príležitostne prispieva článkami pre verejnosť do magazínu Zdravie.