V čom je jedinečná?


Fyzioterapia je jedinečná v tom, že ak je správne zvolená a vykonávaná nemá takmer žiadne negatívne účinky na človeka. Jej využitie je možné za účelom diagnostiky, terapie i preventívy. Je využiteľná u drvivej väčšiny ťažkostí a nemá vekové obmedzenie. Pri mnohých, najmä pohybových ťažkostiach býva primárnym spôsobom liečby. Pri iných ťažkostiach býva využívaná ako sprievodná liečba. Je možné ju využívať krátko i dlhodobo.