Čo je fyzioterapia?


     Fyzioterapia je nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečením a prevenciou porúch pohybového systému človeka. Jedná sa o odbor inter a multi disciplinárny. To znamená, že je spojitý s ostatnými lekárskymi i nelekárskymi odvetviami ktoré sa starajú o zdravie človeka a využíva mnohé fyzikálne prostriedky.                                   

     Prioritou fyzioterapie sú najmä poruchy funkcie pohybového aparátu ktoré zväčša nie je možné, alebo len veľmi ťažko vidieť na statických skenoch zobrazovacích vyšetrení. Tieto poruchy sa zväčša prejavia v pohybe, alebo pri manuálnych testoch a často sú sprevádzané rôznorodými príznakmi a ťažkosťami.