Ceny jednotlivo

Individuálne cvičenie                          25 minút 

35€

Individuálne cvičenie                          55 minút 

70€

Skupinové cvičenia                            60 minút 

15€

Kurz skupinového cvičenia                60 minút 

9€

Online cvičenie                                   60 minút

15€

Online cvičenie                                 10 cvičení

90€

Mäkké techniky                                  25 minút

35€

Mäkké techniky                                  55 minút

70€

Mobilizačné techniky                         25 minút

35€

Mobilizačné techniky                         55 minút

70€

Terapeutická masáž                           25 minút 

35

Terapeutická masáž                           55 minút

70€

Reflexná masáž                                 25 minút

35€

Manuálna lymfodrenáž                     55 minút

70€

Bankovanie                                         40 minút

30€

5-25€

Rašelinový zábal                              1 aplikácia

10€

Rašelinová kúra                              10 aplikácií

90€

Parafínový zábal

10€

Rebox terapia                                   1 aplikácia

7€

Rebox terapia                                 10 aplikácií

63€

Bioptronová lampa                         1 aplikácia

7€

Bioptronová lampa                        10 aplikácií

63€

Magnetoterapia                               1 aplikácia

10€

Magnetoterapia                             10 aplikácií

90€

Magnetoterapia                             20 aplikácií

170€

Pištoľová vibromasáž                      1 aplikácia

7€

Pištoľová vibromasáž                     10 aplikácií

63€

Prístrojová vibromasáž nôh            1 aplikácia

5€

Prístrojová vibromasáž nôh           10 aplikácií

45€

Trakcia                                              10 aplikácií

90€

Fyzio.výpis zo zdrav.doku.pac. 

35€

Poplatok za prácu mimo ord.hod. po vzájom.dohode

50€

Storno za neodhlásené stretnutie 

(menej ako 24 hod)

plná suma

Cenník platný od 01.01.2021


Storno podmienky

Svoj dohodnutý termín si musíte odhlásiť minimálne 24 hodín pred začiatkom.

Ak tak neurobíte bude Vám účtovaný STORNO poplatok a to 100% z celkovej sumy za Váš termín, ktorý budete povinný uhradiť pri ďalšej vašej návšteve v našom fyzioterapeutickom centre HELASFYZIO, alebo na náš účet.

IBAN: SK60 0900 0000 0050 3140 2697