Ceny jednotlivo

Individuálne cvičenie                          25 minút 

35€

Individuálne cvičenie                          55 minút 

70€

Skupinové cvičenia                            60 minút 

15€

Kurz skupinového cvičenia                60 minút 

9€

Online cvičenie                                   60 minút

15€

Online cvičenie                                 10 cvičení

90€

Mäkké techniky                                  25 minút

35€

Mäkké techniky                                  55 minút

70€

Mobilizačné techniky                         25 minút

35€

Mobilizačné techniky                         55 minút

70€

Terapeutická masáž                           25 minút 

35

Terapeutická masáž                           55 minút

70€

Reflexná masáž                                 25 minút

30€

Manuálna lymfodrenáž                     55 minút

70€

Bankovanie                                         40 minút

30€

5-20€

Rašelinový zábal                              1 aplikácia

10€

Rašelinová kúra                              10 aplikácií

90€

Parafínový zábal

5€

Rebox terapia                                   1 aplikácia

7€

Rebox terapia                                 10 aplikácií

63€

Bioptronová lampa                         1 aplikácia

7€

Bioptronová lampa                        10 aplikácií

63€

Magnetoterapia                               1 aplikácia

10€

Magnetoterapia                             10 aplikácií

90€

Magnetoterapia                             20 aplikácií

170€

Pištoľová vibromasáž                      1 aplikácia

7€

Pištoľová vibromasáž                     10 aplikácií

63€

Prístrojová vibromasáž nôh            1 aplikácia

5€

Prístrojová vibromasáž nôh           10 aplikácií

45€

Trakcia                                              10 aplikácií

90€

Fyzio.výpis zo zdrav.doku.pac. 

35€

Poplatok za prácu mimo ord.hod. po vzájom.dohode

50€

Cenník platný od 01.01.2021