Individuálne cvičenie

Liečebná telesná výchova zameraná na prevenciu a terapiu niektorých druhov funkčných, štrukturálnych a koordinačných porúch pohybového aparátu:

  • odstraňovanie svalovej nerovnováhy, liečba svalových syndrómov, bolesti chrbta a kĺbov,
  • liečba funkčnej ženskej sterility, predoperačná preventívna rehabilitácia, pooperačná rehabilitácia,
  • dychové cvičenia - respiračná fyzioterapia,
  • cvičenie pri niektorých vrodených/získaných vadách
    (plochá noha, chybné držanie tela, deformity chrbtice - skoliózy ... a iné).

Pri liečbe pohybom - kinezioterapii využívame poznatky z mnohých liečebných metodík a ich kombinácie napr.:
McKenzie, Pilates Medical, Brunkowova, DNS podľa doc. Koláře, Feldenkreis, Joga a mnohé iné.