Komu je určená?


Každému kto trpí pohybovými ťažkosťami, alebo im chce predchádzať a je ochotný pre zlepšenie svojho stavu vyvinúť aktívne úsilie a trpezlivo na tom pracovať.