Mäkké techniky

Manuálna terapia

(TECHNIKY NA MÄKKÝCH TKANIVÁCH A MOBILIZÁCIE KĹBOV)

Využívame množstvo špecifických i nešpecifických liečebných manévrov zameraných na nápravu dysfunkčného pohybového segmentu.

Techniky sú vykonávané na podklade znalosti a využitia neurofyziologických poznatkov. Jedná sa o reflexné techniky myoskeletálnej medicíny, ktorých pôvodnými autormi sú prof. Karel Lewit, Ľudmila Mojžíšová, Robin McKenzie, David S. Butler a iní.