Úvodné vyšetrenie s konzultáciou + pomôcky 55 minút

Vyšetrenie fyzioterapeutom je zložené z orientačného neurologického a myoskeletálneho vyšetrenia. Pri vyšetrení využíva fyzioterapeut poznatky z jednotlivých metodík (Mojžíšová, McKenzie a iné) a postupov ktoré ovláda a aplikuje ich na danú poruchu.

Samotné vyšetrenie začína anamnézou zameranou na príčinu vzniku a obdobie kedy porucha resp. ťažkosti nastali. Ak bol klient na danú poruchu v minulosti liečený resp. na súvisiace ťažkosti, je dôležité aby si zobral na vyšetrenie zdravotnú dokumentáciu, ktorá uľahči a urýchli ďalšie vyšetrovacie postupy i samotnú liečbu a predíde sa tak zbytočným nejasnostiam.

Vyšetrenie pokračuje zhodnotením klienta pohľadom v stoji. Ďalej nasleduje vyšetrenie aktívnym pohybom, kedy terapeut pozoruje základné pohybové stereotypy a ich poruchy. Ďalším krokom je vyšetrenie pasívnych pohybov zamerané na vnútrokĺbové poruchy. Ďalej nasleduje vyšetrenie proti odporu ktoré odhaľuje poškodenia väzov a svalov najčastejšie po úrazoch. V týchto fázach vyšetrenia vyberá terapeut špeciálne vyšetrovacie testy podľa typu poruchy a používa rôzne polohové a pohybové skúšky podľa charakteru poruchy.

Ďalším krokom je palpačné vyšetrenie, teda vyšetrenie pohmatom. Je zmerané na vyhľadávanie reflexných zmien a štrukturálnych odchýlok. Po tomto úvodnom vyšetrení stanový fyzioterapeut predpokladanú poruchu a stanoví spôsob a postup na jej odstránenie. Najčastejšie hodnotí fyzioterapeut pohybový systém v zmysle funkčných porúch, svalových syndrómov a kĺbových blokád.