Skupinové cvičenia


KEDY CVIČÍME?

Cvičí sa:

PONDELOK 18:00 - 19:00
UTOROK 18:00 - 19:00
STREDA 18:00 - 19:00
ŠTVRTOK 18:00 - 19:00

Kurz je zameraný na odstraňovanie svalovej nerovnováhy a predchádzanie pohybových ťažkostí. Cviky majú preventívny charakter a sú zdravotne orientované!

PODMIENKY?

  1. V rámci jedného kurzu cvičíte jeden, vždy ten istý deň v týždni. Kurzov si však môžete zakúpiť aj viac a budete tak cvičiť niekoľko krát do týždňa (napríklad ak si kúpite pondelkový a štvrtkový kurz cvičíte tak v skupine 2x do týždňa).
  2. Počas kurzu je možné nahradiť si dve absentované cvičenia.
  3. Ak ste absolvovali menej ako polovicu kurzu a potrebujete ho náhle prerušiť/ukončiť, dajte nám to okamžite vedieť, aby vám hodiny neprepadli!
  4. Po skončení kurzu nie je možné prenášať si nevyužité hodiny do nového kurzu! 
  5. Nevyužité hodiny vám prepadnú bez ohľadu na dôvody vašej neúčasti!
  6. Vašu neúčasť prosím ohlasujte (0907/539001, sms, info@helasfyzio.sk) minimálne 12 hodín vopred, aby si prípadný záujemci o náhradu mali možnosť tak uskutočniť!
  7. Cvičenie má preventívny charakter a preto ak máte akékoľvek zdravotné znevýhodnenia informujete o tom bezodkladne vášho cvičiteľa!

CVIČENIA ZLEPŠUJÚ POHYBOVÝ PREJAV, RADOSŤ A POCITY Z VNÍMANIA POHYBU.